Saturday, January 31, 2009

Pengenalan

"A Step Towards Developing Entrepreneurship"

Keusahawanan merupakan suatu aset penting dalam pembangunan ekonomi Negara kini. Bidang keusahawanan merupakan kerjaya pilihan masa kini dan merupakan antara peluang kerjaya yang sangat luas untuk diterokai sepenuhnya oleh sesiapa sahaja. Melalui keushawanan, pelbagai peluang dapat dibolosi seterusnya dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran yang menjadi dilema para graduan pada masa kini. Jesteru itu,dapat dilihat semakin ramai mahasiswa yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.


Di samping itu, keusahawanan ini juga bukan sahaja membangunkan ekonomi Negara malah ia juga mampu membangunkan ekonomi masyarakat Islam pada masa kini. Bagi merealisaikan harapan kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara, suatu inisiatif perlu diambil bagi mencapai hasrat tersebut. Secara tidak langsung, bidang keusahawanan dapat diluaskan lagi dengan kehadiran produk baru yang jauh lebih berkualiti.

Oleh yang demikian, satu konvensyen yang akan diadakan pada 5 hingga 8 Februari 2009 bertempat di Dewan Pusat USIM dan diberi nama Konvensyen Keusahawanan Islam 2009. Tema konvensyen pada kali ini ialah tema “ A step towards Developing Entrepreneurship” konvensyen diharapkan dapat dijadikan sebagai satu landasan bagi mewujudkan keusahawanan yang berlandaskan syariah Islam.


Pelbagai mini ekspo juga diadakan bersempena dengan konvensyen pada kali ini. Ekspo ini diharapkan dapat menjadi teras dalam lahirnya usahwanan-usahawan yang berlandaskan Syariat Islam. Dengan ini, diharap agar ekspo ini mampu dijadikan sebagai satu wadah bagi mengetengahkan bidang keusahawanan dengan lebih meluas lagi di serata dunia.

Objektif

1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas kepada peserta berkaitan keusahawanan dan konsep perlaksanaannya. Ia juga turut dibincangkan dalam konteks Islam yang telah diperkenalkan oleh kerajaan.

2) Menyediakan ruang kepada para peserta bagi meningkatkan pengetahuan dan juga menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan agar ianya mampu untuk dijadikan sebagai medium untuk membangunkan umat Islam di Negara ini.

3) Menggalakkan peserta khususnya mahasiswa agar sentiasa memainkan
peranan dalam meningkatkan ekonomi Negara sekaligus bersama menghadapi arus globalisasi yang sedang melanda dunia.

4) Mempromosikan lagi USIM kepada masyarakat umum sebagai Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang sedang meningkat maju.

5) Membincangkan hala tuju Mahasiswa Universiti dan membuka runang untuk membina jaringan perniagaan.

6) Sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar USIM dalam menghadapi alam pekerjaan.Meningkatkan daya saing serta semangat keinginan yang tinggi di kalangan mahasiswa/i USIM.

7) Merealisasikan agenda kerajan iaitu meningkatkan golongan usahawan di kalangan bumiputera dan seterusnya meningkatkan perkembangan ekonomi Negara.

Organisasi

PENAUNG

Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Hj. Husin
Naib Canselor
Universiti Sains Islam Malaysia
PENASIHAT

Prof. Dr. Hajah Mustafa Mohd Hanefah
Dekan
Fakulti Ekonomi Dan MuamalatPENYELARAS PROGRAM


Encik Norman Bin Hamdan
Pensyarah
Fakulti Ekonomi Dan Muamalat


Puan Norasikin Binti Hj. Salikin
Pensyarah
Fakulti Ekonomi Dan MuamalatPENGARAH

Saudara Rizarudin SamuddinUSIM Autoshow 2009

Wednesday, January 7, 2009

Penajaan
AMY SEARCH


Gerai

HARGA TAPAK GERAI

BORANG PERMOHONAN GERAI

SYARAT-SYARAT 
iceps2009 © 2007 Template feito por Templates para Você